Tư Vấn Tour

Phone: 0942103579

Skype: minh.daklak

Điều Hành Xe

Phone: 0976287678

Skype: minh.daklak

LAND TOUR LỄ HỘI CAFE BMT 2019 3N2Đ

LAND TOUR LỄ HỘI CAFE BMT 2019 3N2Đ

DL DAKTOUR thân mời hợp tác chương trình Land Tour phục vụ Lễ Hội Cà Phê lần thứ 6 và và Liên hoan văn hoá Cồng chiêng 2019 (từ ngày 8/3-16/3/2019).

2,090,000đ

Xem chi tiết
LAND TOUR LỄ HỘI CAFE BMT 2019 4N3Đ

LAND TOUR LỄ HỘI CAFE BMT 2019 4N3Đ

DL DAKTOUR thân mời hợp tác chương trình Land Tour phục vụ Lễ Hội Cà Phê lần thứ 6 và và Liên hoan văn hoá Cồng chiêng 2019 (từ ngày 8/3-16/3/2019).

2,800,000đ

Xem chi tiết